සියළු දෙනා ඉතාමත් අවදානම් පසුබිමක ජීවත්වන මෙම කාල සීමාවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා පසුගිය සෙනසුරාදා (2021 අගෝස්තු 14) දින සවස සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සිය බැතිමතුන් සමගින් ජපමාලය උච්චාරණය කරනු ලැබූහ.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ඉගැන්වීම් අනුව ජීවත් වීමට උත්සහ දරණ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට අයත් දෙස් විදෙස් බැතිමතුන් මේ සඳහා සහභාගි වූ අතර, අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතාගේ උපදෙස් අනුව අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ සමාජ මාධ්‍ය අංශය තාක්ෂණික කටයුතු මෙහෙයවනු ලැබීය.

 

මෙම වසංගත කාලයේ තම නිවෙස්වලටම වී සිටින බැතිමතුන්ට අස්වැසිල්ලක් සලසා දෙමින් ඔවුන් සමගින් ජපමාලය උච්චාරණය කරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වී සිටින සියළු බැතිමතුන් වෙනුවෙන් දෙව් මවුන්ට විශේෂ යැදුමක් පුද කරනු ලැබූහ.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ විශේෂයෙන් සකස් කර තිබූ පුදසුනක් මත, නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන්ගේ අසිරිමත් ප්‍රතිමාව තැන්පත් කර තිබූ අතර, බැතිමතුන් විසින් පරිත්‍යාග කර තිබූ දර්ශණ ඉටිපහන් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව පාමුළ දල්වා තිබුණි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ විශේෂයෙන් සකසා තිබූ පුදසුනක් මත දෙව් මවුන්ගේ අසිරිමත් ප්‍රතිමාව තැන්පත් කර තිබූ ආකාරය මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකි අතර, පසුගිය සෙනසුරාදා (2021 අගෝස්තු 14) දින සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ ජපමාල උච්චාරණය විකාශණය කෙරෙන අවස්ථාවේ මෙම ඡායාරූප ලබා ගන්නා ලදී