කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසි තුන් වතාවක් දර්ශණය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම දෙව්මැඳුර තෙවන වරටත් පිච්ච මල් සුවඳින් පිරී පැතිරෙයි

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වූ කටුනායක මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දේව මන්දීරය මෙම වසරේදීත් පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 9 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පිච්ච මල් සුවඳින් පිරී සිද්ධස්ථාන භූමිය වෙතටත් පැතිරෙන්නට විය.   2019 ජූලි 27 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ප්‍රථම වරට දර්ශණ දේව මන්දීරය පිච්ච මල් සුවඳින් පිරී ඉතිරී ගිය අතර, එදින නිර්මල කන්‍ය මරිය…