කිසිදු භේදයකින් තොරව ජන හදවත් දිනාගත් ‛‛නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූට ගෞරවය සහ මහිමය සඳහා සන්ධ්‍යා නුවානය’’ මාර්තු මාසයේ පළමුවන සෙනසුරාදා දිනය යෙදී ඇති, මාර්තු 2 වෙනිදා සවස 4 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී ආරම්භ වේ. එතැන් සිට සෑම මාසයකම පළමුවන සෙනසුරාදා මෙම සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙය පැවැත්වෙනු ඇත.

 

‛‛ජන්ම දෝෂයෙන් නිර්දෝෂව පිළිසිඳුන තැනැත්තිය මමයි. මෙම දේව මෙහෙයන්ට විශ්වාසයෙන් යුතුව සහභාගි වන අයට ඔබ මගින් දේව වරප්‍රසාද බෙදා දීම මාගේ ආශාවයි’’ කියා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වෙමින් පැවසූ කන්‍ය මරිය තුමී, මෙම සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයට දැඩි කැමැත්තක් දක්වනු ලැබුවා පමණක් නොව, ඊට භක්තියෙන් සහ විශ්වාසයෙන් සහභාගි වන්නන්ට බොහෝ පුදුමාකාර පිහිට වරප්‍රසාද දානය කරනු ලැබුවාය. මේ ගැන සැදැහැවතුන්ට අත්දැකීම් රැසක් ඇත.

 

නැවතත් මෙම වරප්‍රසාදිත අත්දැකීම් අතරට, තවත් ඔබට වරප්‍රසාදීත අත්දැකීම් එක්කර ගන්නට ඉඩ සලසා දෙමින් ‛‛නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූට ගෞරවය සහ මහිමය සඳහා සන්ධ්‍යා නුවානය’’ මාර්තු 2 වෙනිදා සවස 4 ට, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භවනු ඇත. එතැන් සිට සෑම මාසයකම පළමුවන සෙනසුරාදා මෙම සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙය පැවැත්වෙනු ඇත.

 

සෑම නුවාන මෙහෙයකදීම දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදීය ජේසු තුමන්ගේ ආශිර්වාදය දානය කිරීම සහ රෝගීන් ආසිරි ගැන්වීම සිදු කෙරෙනු ඇත.

 

සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයට පැමිණෙන විට, යැදුම් උච්ඡාරණයෙන් ඊට සහභාගිවීම සඳහා නුවාන පොත් රැගෙන එන්න.

 

සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයේ, ඔබගේ උවමනාවන් සිහිකර පිහිට ඉල්ලා සිටීමට ලැබෙන අවස්ථාවේදී ඔබ අතේ දල්වා තබාගැනීම සඳහා නිල් පැහැති කුඩා ඉටිපහනක් නිකුත් කරන අතර, එම අවස්ථාව නිමවීමෙන් පසුව ඉටිපහන නිවා, සිද්ධස්ථානයෙන් පිටවීමට පෙර, සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාව පාමුළ ඉටිපහන දල්වා, එතුමිය පාමුළ ඉටිපහන රඳවන්න.

 

වසර දෙකකට ආසන්න කාලයකට පසු යළිත් ආරම්භ වන ‛‛නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූට ගෞරවය සහ මහිමය සඳහා සන්ධ්‍යා නුවානයේ’’ ප්‍රථම පියවර මාර්තු දෙවෙනිදා සවස 4 ට.