ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2013 ජනවාරි 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පොදු හමුව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී පවත්වන ලදී.

 

එදින විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ සිටි වන්දනාකරුවන් කිසිදු භේදයකින් තොරව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් වෙතින් ආශිර්වාදය ලබා ගත්තේ දැඩි ශ්‍රද්ධාවකින් යුතුවයි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්ම පත්කරනු ලැබූ අපොස්තුළු තුමෙකුගෙන් අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබාගත හැකි ලොව එකම සිද්ධස්ථානය වන්නේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයයි. ඒ නිසාම ජනතාව ලොව ජීවත්වන මේ එකම අපොස්තුළු තුමන් වෙතින් ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වන අතර, එමගින් ඔවුන් ලබාගන්නා පිහිට ද අප්‍රමාණයි.

 

2013 ජනවාරි 12 වෙනි සෙනසුරාදා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පවත්වනු ලැබූ පොදු හමුවේ විවිධ අවස්ථා පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි