කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ නව කුරුස ප්‍රතිමාව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුරතින් 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ආසිරි ගන්වනු ලැබූ සේක.

 

කුරුස ප්‍රතිමාවක් ආශිර්වාද කරනු ලැබූ ලෝකයේ ප්‍රථම අපොස්තුළුතුමා වන්නේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝය.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ දී මෙම ආසිරි ගැන්වීම සිදුවූ අතර, මෙම කුරුස ප්‍රතිමාව උසින් අඩි නවයකි.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීමෙන් පසුව, සන්ධ්‍යා මෙහෙය ද උන්වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වූ අතර, සන්ධ්‍යා මෙහෙය පැවැත්වෙන අතර තුරේදී විටින් විට කුරුස ප්‍රතිමාවෙන් පෙන්නුම් කෙරුණ ජීවමාන ලකුණු දැක්වීම් රැස්ව සිටි බොහෝ සැදැහැවතුන්ට දැක ගැනීමට හැකි විය. සැබවින්ම එය ප්‍රාතිහාර්‍යාත්මක දසුනකි.

 

මෙහි ඡායාරූප මගින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ආසිරි ගැන්වූ කුරුස ප්‍රතිමාවේ ඡායාරූප ඔබට දැක ගත හැකි අතර, සන්ධ්‍යා මෙහෙය අවස්ථාවේ විටින් විට අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ කැමරාවල සටහන් වූ ශුද්ධවු කුරුසියේ ඡායාරූපයි මේ.