සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වෙන අපොස්තලික පිය පොදු හමුව, පොදු ජනතාවට අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමාණන් සමීපයටම ගොස් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට ලැබෙන කදිම අවස්ථාවකි.

 

අද ලෝකයේ ජීවත් වන්නාවූ එකම අපොස්තුළුතුමා අසලටම ගොස් කිසිදු භේදයකින් තොරව දණ නමන ජනතාව උන්වහන්සේගේ අපොස්තලික ආශිර්වාදය මහත් බැතියෙන් ලබා ගනිති. ආරම්භ වන්නාවූ අළුත් සතියට ඔවුන් ලබන ශක්තියක් ලෙස ජනතාව මේ අපොස්තුළු තුමන්ගෙන් පෞද්ගලීකවම ලබාගන්නාවූ මේ අපොස්තලික ආශිර්වාදය සලකති.

 

පසුගිය සෙනසුරාදා (2012 නොවැම්බර් 3) නැසීගිය ලොව සියළු ක්‍රිස්තියානින් වෙනුවෙන් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා පවත්වනු ලැබූ දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී පවත්වනු ලැබූ පොදු හමුවේදී සැදැහැවතුන් උන්වහන්සේ වෙත ලිපි භාර දෙමින් අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබාගන්නා අයුරු පහත ඡායාරූපයන්ගෙන් ඔබට දැකගත හැකියි