නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූට කැපකර ඇති මහත් හාස්කම් සහිත පුද බිමක් වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ 2015 දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා, අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුද දෙනු ලැබූ මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේ දී සිදුවූ විශිෂ්ඨතම සිද්ධිය වූයේ මරිය තුමී ජේසු බිළිඳුන් සමග වූ දර්ශණ ප්‍රතිමාව නිරාවරණය කර ආශිර්වාද කිරීමයි.

 

වර්ෂ 1977 ජූලි මස 27 වෙනි දින, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් ඉදිරියේ නිර්මල වූ කන්‍ය මරිය මාතාවෝ සිය වම් හස්තයෙන් බිළිඳු ජේසු තුමන් ද වඩවා ගෙන වැඩසිටි අයුරු විදහා දැක්වෙන ප්‍රතිමාව නිරාවරණය වූ අවස්ථාව රැස්ව සිටි සැදැහැ ජනතාවගේ නෙත් සතුටු කඳුලින් පිරී ගිය මොහොතක් විය.

 

මේ වන විට 23න් වතාවක් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වී ඇති නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී, 1977 ජූලි 27 වෙනි දා දර්ශණය වූයේ, ඕතුමියගේ වම් හස්තයේ කුඩා ජේසු බිළිඳුන්ව ද වඩවා ගෙනයි. එම දර්ශණය මරිය තුමියගේ 18 වන දර්ශණය විය.

 

නත්තල් දිව්‍ය පූජා මෙහෙය පැවැත්වුනේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියේදීයි. අභිනව ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීමේ අවස්ථාව උදාවූයේ, නත්තල් දිව්‍ය පූජාවේ දේශණයෙන් පසුවයි.

 

දේශණයෙන් පසුව පූජාසනයේ සිට, දෙව් මවු ප්‍රතිමාව තැන්පත් කර තිබූ ස්ථානය වෙත පැමිණි ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරිපිට දී, දෙව් මවු ප්‍රතිමාව නිරාවරණය වූයේ, එතෙක් වේලා ප්‍රතිමාව ආවරණය කර තිබූ සුදු පැහැති තිරය පහත හෙළමිනුයි. ඒ සමගම ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කල අතර, ‛අම්මා, අම්මා, අම්මා’ යන ගීතිකාව නවතාවයකින් යුතුව ගැවුනා පමණක් නොවෙයි, සැදැහැවතුන් ද ශබ්ද නගා ඊට සහභාගි වූයේ, දේව මෑණියන් වෙත මහත් වූ භක්ති ආදරයෙනුයි.

 

මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ 18 වන වරට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් ඉදිරියේ ජේසු බිළිඳුන් ද සමග දර්ශණය වූ අයුරු දැක්වෙන ප්‍රතිමාව, නත්තල් මධ්‍යම රාත්‍රී දිව්‍ය පූජාව අවස්ථාවේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් ඉදිරියේ නිරාවරණය කිරීමත්, උන්වහන්සේ විසින් ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීමත් ය

 

sn166_02

 

sn166_03

 

sn166_04

 

sn166_05

 

sn166_06

 

sn166_07