පසුගිය 2016 දෙසැම්බර් මැද භාගයේ දී ජපානයේ සංචාරයක යෙදුන අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා, නත්තල් දින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත තෑගි කිරීමට කදිම වටිනා නත්තල් ත්‍යාගයක් ජපානයෙන් ගෙනවිත් තිබුනි.

 

ඒ ජපානයේ විශේෂ පිගන් මැටි වර්ගයකින් සාදනු ලැබූ කලාත්මක බන්දේසියකි. එම වටිනා බන්දේසියේ විශේෂත්වය මෙයයි.

 

ජපානයේ පිඟන් මැටි භාණ්ඩ නිශ්පාදනය කරන දක්ෂ මැටි භාණ්ඩ නිශ්පාදකයෙක් සිටී. ඔහු කලාත්මක මැටි භාණ්ඩ නිශ්පාදනය කරන අතර, සෑම අවස්ථාවකදී ම, ඔහු සාදනු ලබන්නේ එක් වර්ගයකින් එක් භාණ්ඩයක් පමණි. ඒ නිසාම ඔහුගේ නිශ්පාදන මිලෙන් අධික වන අතර, ඒවා විශේෂ පිගන් මැටි වර්ගයකින් සාදනු ලබන, ලෝකයටම එකක් පමණි. ඒ පිළිබඳව විශේෂ සහතිකයක් ද නිකුත් කරනු ලබයි.

 

ඉතින් මේ ලෝකයේ සිටින එකම අපොස්තුළුතුමා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ට නත්තල් ත්‍යාගයක් ලෙස අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා ජපානයේ සිට රැගෙන ආවේ එවැනි වටිනා මෙන්ම ලෝකයටම එකක් ලෙස නිමැවුන බන්දේසියකුයි.

 

2016 දෙසැම්බර් 24 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා විසින් ලෝකයටම එකක් වූ ජපන් බන්දේසිය ලෝකයටම එක්කෙනෙක් වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ට භාරදුන් අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි