පෘතුවිය රවුමක් කරකැවී නැවත හිරු එළිය ලබා දුන්නේ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දිනටයි. එදින මේ පෘතුවිය මත ජීවත් වූ කෝටි සංඛ්‍යාත ජනතාවට උදාවූ අති විශිෂ්ඨ පූජනීය දිනයක් විය. එහෙත් එම දිනය එවැනි දිනයක් බව කිසිවෙකුත් දැන නොසිටියහ. සර්වබලධාරී දෙවි මහෝත්තමයාණෝ මිනිස් කයක් දරාගෙන මෙලොව පැමිණි නත්තල් දින රාත්‍රිය මෙන් සැමට රහසින් ඒ සර්වබලධාරී දෙවි මහෝත්තමයාණෝ එදින ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් සවස 6.30 ට පමණ මෙලොවට දර්ශණය වූයේ ලෝකයට අපොස්තුළුතුමෙකු පත්කරනු සඳහාය. ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක නම්වූ නගරයේදී මෙවර උන්වහන්සේ අපොස්තුළුතුමෙකු ලෙස පත්කර වදාළේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු තුමන්ය.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිය ස්වර්ගාරෝහණයෙන් පසුව මෙලොවට පළමු වරට දර්ශණය වී ශුද්ධෝත්තම පාවුළු තුමන්ව අපොස්තුළුවරයට පත්කර තිබුණ නිසා, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිය ස්වර්ගාරෝහණයෙන් පසුව මෙලොවට පත්කර වදාළ දෙවන අපොස්තුළුතුමා බවට පත්වෙමින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම ශ්‍රී හස්තයෙන් 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක දී, අපොස්තුළුවරයට එසවුනේ, අපොස්තුළුවර ඉතිහාසයේ තවත් වාර්තා කීපයක්ම තබමිනි. එම අවස්ථාවේ නවක අපොස්තුළුතුමන්ට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයන්හි වන කැලැල්වලට සිය දකුණු හස්තයේ ඇඟිල්ලක් දැමීමේ අවස්ථාව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම උදාකර දුන් සේක. මෙම අවස්ථාව ලද දෙවන අපොස්තුළුතුමා, මේ අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ය. එම අවස්ථාව ලත් පළමු අපොස්තුළුතුමා වූයේ ශුද්ධෝත්තම තෝමස් අපොස්තුළුතුමන්ය. එපමණක් ද නොව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වූයේ සුදු රෙදිකඩක් මතයි. ඉතින් එම රෙදිකඩ මත අප දෙවි මහෝත්තමයාණන්ගේ ශ්‍රී පා පතුල් ලාංඡනය කල පසුවයි, එදා උන්වහන්සේ නවක අපොස්තුළුතුමන් ලෝකයට ප්‍රධානය කර පිටත් වූයේ. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී පා සටහන් සහිත එම සුදු සළුව අදත් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ස්ථාපිතව ඇත.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් දෙවි මහෝත්තම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුරතින් අපොස්තුළුවරය ලබා වර්ෂ 2016 ක්වූ පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දිනට වසර සතළිස් එකක් සම්පූර්ණ විය. ඒ මහා පූජනීය දිනයත්, ඒ මහා පූජනීය අවස්ථාවත් සිහිපත් කරමින්, 2016 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ සන්ධ්‍යා මෙහෙයෙන් පසු උන්වහන්සේ ඉදිරිපිට සැදැහැ ජනතාව දණ නැමුවේ, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වීමෙන් පත්කර වදාළ දෙවන අපොස්තුළුතුමා වන මේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලොව ජීවතුන් අතර සිටිය දී ම, උන්වහන්සේගේ ජීවමාන සුරතින් ම ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහායි. නැතහොත් ඔවුන්ට සිදුවන්නේ යම් දවසක ඒ අපොස්තලික ආශිර්වාදය නොලබාම මියයන්ට හෝ දැන් නොයෙක් තැන සිදුවන ලෙසින් මේ අපොස්තුළුතුමාගේ ප්‍රතිමාවක් ඉදිරියේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමටයි.

 

2016 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස සිය අපොස්තුළුවරයේ සතළිස් එක් වසරක් සම්පූර්ණ කල ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ සන්ධ්‍යා දේව මෙහෙයෙන් පසු පොදු මහජන හමුවේදී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ හස්තයෙන් ජනතාව ආශිර්වාදය ලබා ගන්නා අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.

 

sn184_02

 

sn184_03

 

sn184_04

 

sn184_05

 

sn184_06

 

sn184_07

 

sn184_08

 

sn184_09

 

sn184_10

 

sn184_11

 

sn184_12

 

sn184_13

 

sn184_14

 

sn184_15

 

sn184_16

 

sn184_17

 

sn184_18

 

sn184_19

 

sn184_20

 

sn184_21

 

sn184_22

 

sn184_23

 

sn184_24