‛‛දරුවකුට හොදම පාසල දෙමාපිය දෙදෙනාගේ රැකවරණය හිමි නිවසයි. එම නිවසේ දරුවාට ගුරුවරුන් විය යුත්තේ දෙමාපිය දෙදෙනායි. දරුවාගේ මුළු ජීවිත කාලයටම බලපාන හොදම පාඩම දරුවා ඉගෙන ගන්නේ දෙමාපියන් ගෙනුයි. ඒ පාඩමේ නම ආදරයයි. දරුවකු ඒ පාඩම ඉගෙන ගන්නේ දෙමාපිය දෙදෙනා අතර පවතින ආදරය සහ සමගිය දැකීමෙනුයි’’

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙම වදන් පවසනු ලැබුවේ, ජාඇල, වැලිගම්පිටියේ චානක සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහ ඒ. ඒ. ඩී. රේණුකා ස්වර්ණමාලි මහත්මියගේ කුළුදුල් දියණිය වූ ලලන්ති චනූෂි තාරුකා දැරියගේ පාසල් අධ්‍යාපනයට මුල පුරමින් අධ්‍යාපනයේ මුල් අකුරු කියා දුන් අවස්ථාවේ දීයි.

 

2018 ජනවාරි 6 වෙනි සෙනසුරාදා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, අපොස්තලික ශාලාවේ දී මෙය සිදු විය.

 

කුඩා දැරියගේ දෙමාපියන් ඇමතූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝ මෙසේ ද ප්‍රකාශ කලහ.

 

‛‛කුඩා අවදියේ සිට දෙමාපිය දෙදෙනා අතර පවතින ආදරය, සමගිය දැකීමෙන් දරුවෙකු ඉගෙන ගන්නා පාඩම තුලින් ඒ දරුවාගේ සිත තුල ඇතිවන උසස් සිතුවිලි හේතුවෙන් ඒ දරුවා වැඩිහිටියකු වූ විටත් මුළු සමාජයටම ආදරය කරනවා. සමාජයේ අසරණ වූවන්ට ආදරය කරනවා. සතුන්ටත් ආදරය කරනවා. පරිසරයටත් ආදරය කරනවා.’’

 

අවසානයේ සිනහ මුසු මුහුණින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලෙසින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ සේක.

 

‛‛දෙමාපියන්ට සන්ඩු සරුවල් කර ගැනීමට අවශ්‍යයම නම් ඒවා කරගත යුත්තේ දරවන් නින්දට ගිය පසුවයි. දෙමාපියන් කිසිදු දිනයක, කුමන කරුණක් නිසාවත් දරුවන්ට පෙනෙන ලෙස, දරුවන්ට ඇසෙන ලෙස සන්ඩු සරුවල් නොකල යුතුයි. එය මුළු සමාජයටම දෙමාපියන් කරන සේවයක්.’’

 

ලලන්ති චනූෂි තාරුකා කුඩා දැරියගේ දෙමාපියන් අමතා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා පැවසූ වදන් ලොව සියළු දෙමාපියන්ට වැදගත් බව අද සමාජය දෙස බලන විට පැහැදිලිව පෙනෙනු ඇත.

 

ජාඇළ, වැලිගම්පිටියේ චානක සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහ ඒ. ඒ. ඩී. රේණුකා ස්වර්ණමාලි මහත්මියගේ කුළුදුල් දියණිය වූ ලලන්ති චනූෂි තාරුකා දැරියගේ පාසල් අධ්‍යාපනයට මුල පුරමින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, අධ්‍යාපනයේ මුල් අකුරු කියා දුන් අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි