නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත ලියවුන යාච්ඤා රැසක් අප අතර ඇත. එහෙත් මේ සියල්ලක් අතරින් දයාබර මරිය තුමියගේ සිත් ගත් යැදුමක් බවට අද පත්වී ඇති, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස කියනු ලබන යාච්ඤාව අති විශේෂ යාච්ඤාවකි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව සියැසින් දැකගනු ලැබූ අපොස්තුළුතුමෙක් විසින් ලියනු ලැබූ මෙම යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් මේ වන විට විශාල සංඛ්‍යාවක් මරිය තුමියගේ ප්‍රබල අනුග්‍රහය ලබා ඇත. ඒ නිසාම මෙම යාච්ඤාව මේ වන විට මරිය තුමිය අමතා කියනු ලබන ‛‛හාස්කම් යාච්ඤාව’’ බවට පත්වී ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ එකම පුත්‍රයා වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙම ලෝකයේ දර්ශණය වී පත්කරනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළුතුමා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා විසින් ලියනු ලැබ ඇති මෙම යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් ජනතාව ලබා ගනිමින් සිටින්නා වූ පිහිට කොතරම් ද කියතොත් ඒ පිළිබද විස්තර වාර්තා ලේඛණ ගත කිරීම ද මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ සදහාම ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා විසින් නිලධාරියකු ද පත් කර ඇත.

 

2019 පෙබ්‍රවාරි 9 වෙනි සෙනසුරාදා සවස විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත රොක් වූ සැදැහැ ජනතාව අතරින් පිරිසකට, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට ඇතුළු වී හාස්කම් යාච්ඤාව පුද කිරීමට විශේෂ අවස්ථාවක් හිමි වූ අතර, එදින හාස්කම් යාච්ඤාව පුද කරනු ලැබූ අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත