‛‛නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමියගේ ආදරයයි කරුණාවයි අප සියල්ලන්ටම ඉතාමත් අවශ්‍යයයි. ඔබටත් මටත් අප සියළු දෙනාටමත් මරිය මෑණියන්ගේ උපකාරය අවශ්‍යයයි. මරිය තුමී දර්ශණය වූ මේ පිංබර භූමියට, මේ මහා හාස්කම් භූමියට අද ඔබ පැමිණ සිටින්නේ එතුමියගේ පිහිට ඉතාමත් අවැසි මොහොතක විය හැකියි. සියළුම වරප්‍රසාදයන්ගෙන් පූර්ණවන්තිය වූ නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ඔබ සැමට පිහිට වන්නේ කිසිදු භේදයකින් තොරවයි. ජාති භේද, කුල භේද, පක්ෂ භේද පමණක් නොවෙයි ආගම් භේදයන්ගෙන්ද තොරවයි එතුමිය ඔබට ආදරය දක්වන්නේ. තමාගේ දරුවා කළු වුනත්, සුදු වුනත්, විරූපී වුනත්, මවකට තමාගේ දරුවා දරුවාමයි. මවක් වැඩියෙන්ම ආදරය දක්වන්නේ තමාගේ අසරණ වූ දරුවන්ටයි. ඉතින් ඔබ වැනි දරුවන් අසරණව මේ සිද්ධස්ථානය වෙත දුර මග ගෙවාගෙන පැමිණෙන්නේ මරිය තුමියගේ සරණය පතාගෙනයි.’’ (අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා – දේශණය 04/09/2010)