‛‛ඇත්තටම ජීවිතයේ උපතේ සිට, මරණය දක්වා තමන් ජීවත් වූ කාලය තුල තමන් ධර්මානුකූලව ජීවත් වූයේ නම්, තමන්ගේ මරණය අවස්ථාවේදී භය නැතිව තමුන්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි තත්වයක් ඇති කර ගන්න, ඔබ අදම අධිෂ්ඨාන කර ගන්න. ඔබ ධර්මය අනුව පින්වන්තව ජීවත් වූවා නම් ඔබගේ මරණය අවස්ථාවේදී සන්තෝෂයෙන් මරණයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඔබ කරන කියන දේ අනුවයි, ඔබගේ ඊළඟ ආත්මය කොයි වගේද කියල තීරණය වෙන්නේ. ඔබ වැරදි මඟක යන්නේ නම් දැනටමත් කාලය තිබෙනවා ඔබගේ අඩුපාඩු හදා ගන්න, නිතරම හොඳ කරන්න, පව් කරන්න එපා, පිං කරන්න, පිං සිතුවිලි සිතේ ඇතිකරගන්න, එවිට ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක වේවි.

 

මෙන්න මේක තමයි අපි ජීවත් විය යුතු ක්‍රම වේදය, අපි දේවල් කරන්න ඕන, පස්සේ ඒවා ගැන කල්පනා කරල සතුටු වෙන්න, ප්‍රීතිවෙන්න පුළුවන් විදිහටයි. පස්සේ අක්‍ෂන්න සිද්ධවෙන දේවල් කවදාක්වත් කරන්න එපා. තමුන් කරන කියන දේවල් බොහෝම හොඳට කල්පනා කරල කරන්න ඕන. ඔබ කරපු කියපු දේවල් තමයි යම් දවසක ඔබගේ මරණය අවස්ථාවේදී ඔබගේ මතකයට එන්නේ.

 

ඔබට මේ ලැබී ඇති මනුෂ්‍ය ජීවිතය බෝහෝම දුර්ලභ අවස්ථාවක්, ඔබ බිහිවු වේලාවේම සත්තුත් බිහිවෙන්න ඇති, ඒ වේලාවේම තවත් මිනිස්සුත් බිහිවෙන්න ඇති, ඇත්තෙන්ම ඒ අය අතරින් ඇස් පෙනෙන්නේ නැති, අංග විකලව කන් ඇහෙන්නේ නැති, කොර ගහන, සදාකාලිකව අබ්බගාත අයත් ඉපදෙන්න ඇති. ඇත්තෙන්ම ඔබ පිං පව් ගැන තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට, මනුෂ්‍යයෙක් හැටියට ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ ගැන සන්තෝෂ වෙලා, දෙවියන්ට ස්තුතියි කියන්න. සන්තෝ්ෂයෙන්, සතුටින් ඔබ ලබා ගත්තු උත්පත්තියට ස්තුති වේවා කියල ජීවිතය හමාර කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඒකයි අද දවසේ මගේ පණිවිඩය.’’ (අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා – දේශණය 02/02/2014)