ගෙවීගිය 2016 වර්ෂය හමාර කරමින් ද, උදාවූ 2017 නව වර්ෂය පිළිගනිමින් ද ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා පැවැත්වූ නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙය, 2016 දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින රාත්‍රී 11.45 ට ආරම්භ විය. නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙය පැවැත්වුනේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ දී යි. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ද, නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් ද දර්ශණය වූ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියේ ඉදිකර තිබූ විශේෂ මණ්ඩපයක සිට නව අවුරුදු දිව්‍ය පූජා මෙහෙය පැවැත් වූ, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, උන්වහන්සේගේ දේශණය පවත්වමින්, රැස්ව සිටි බැතිමතුන්ගේ අවධානය යොමු කරවනු ලැබුවේ සියළු ක්‍රිස්තියාණින් වෙනස් විය යුතු බවයි.

 

2017 නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේ දේශණය පවත්වමින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලෙස ප්‍රකාශ කල සේක.

 

‛‛අපි ක්‍රිස්තියාණින් හැටියට, ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් හැටියට තප්පරෙන් තප්පරය, මොහොතින් මොහොත, පැයෙන් පැය, දවසින් දවස, සතියෙන් සතිය, මාසෙන් මාසේ, අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස් වෙන්ඩ බැරිනම් අපිට කවදාක්වත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව, දේව මෑණියන්ව දකින්ඩ බැහැ. අපිට කවදාක්වත් ස්වර්ග රාජ්‍යය ලබන්න බෑ. ක්‍රිස්තියානින් හැටියට අපි වෙනස් වෙන්ඩ ඕනා. මොකෙන්ද වෙනස් වෙන්නේ? අපි අධර්මයෙන්, ධර්මයට වෙනස් වෙන්ඩ ඕනා. ධර්මයට හැරෙන්ඩ ඕනා. අයහපතින් යහපතට හැරෙන්ඩ ඕනා. වෙනස් වෙන්ඩ ඕනා. අසත්‍යයෙන්, අපි සත්‍යයට හැරෙන්ඩ ඕනා. අසත්‍යය කියන, බොරු කියන මිනිස්සු පටන් ගන්ඩ ඕනා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙන්ඩ ඇත්ත කීමෙන්.’’

 

2017 නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කිරීම සඳහා, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන හරහා, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා දර්ශණ භූමියේ විශේෂ පීඨිකාව වෙත පැමිණි අයුරු මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි