පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන ලොව එකම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව 2017 දෙසැම්බර් 24 සහ 31 යන දෙදින තුල කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ප්‍රදර්ශණය කරන බව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 2017 නොවැම්බර් 7 දින නිවේදනය කලහ.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය මෙලොවට දර්ශණය වී, එතුමියගේ සුරතට ගනු ලැබූ ලොව එකම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව මෙයයි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ශ්‍රී ලංකාවේ දී දර්ශණය වූ ප්‍රථම සහ එකම සිද්ධස්ථානය වන්නේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයයි. මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් එතුමිය දර්ශණය වී ඇති අතර, සිදුවී ඇති ප්‍රාතිහාර්යයන් සංඛ්‍යාව අපමණය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් ව තම දෑසින් ම දැක ගැනීමේ සුවිශේෂී භාග්‍ය හිමිකර ගනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ජීවත් වන්නේ ද මෙම සිද්ධස්ථානයේ ය. උන්වහන්සේ ව අපොස්තුළුවරයට එසවීම සදහා ම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට දර්ශණය වීමට තෝරා ගනු ලැබුවේ ද, මෙම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයයි. ඒ මහා පූජනීය සිද්ධිය සිදු වූයේ ක්‍රි.ව. 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවසයි.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙම වසරේ මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් මංගල දිව්‍ය පූජාව දෙසැම්බර් 24 වෙනි ඉරුදින රාත්‍රී 11.30 ටද, නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජාව දෙසැම්බර් 31 වෙනි ඉරුදින රාත්‍රී 11.30 ටද, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමිය තුල ඉදි කරනු ලබන විශේෂ පීඨිකාවක සිට පුද කරනු ඇත.

 

දෙසැම්බර් 24 වෙනි දින නත්තල් මංගල දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ පැයක කාලයක් ද, දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ පැයක කාලයක් ද, පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන ලොව එකම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව, ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ ඉදිකරනු ලබන විශේෂ මණ්ඩපයක් තුල ප්‍රදර්ශණය කරනු ඇත.

 

ප්‍රදර්ශණය කරනු ලබන කාලය තුල, සැදැහැවතුන්ට, මේ මහා පුදුමය වූ, නොකඩවා පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන දෙව් මවු ප්‍රතිමාව සිපාචාර කිරීමට ද, ප්‍රතිමාවෙන් නිකුත් වන අසිරිමත් පිච්ච මල් සුවද විද ගැනීමට ද අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

 

2016 දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව මෙම පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලැබූ අයුරු ඔබට දැකගත හැකි වීවියෝව පහතින් නරඹන්න.