මම ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේව දැක්ක, මරිය තුමීව දැක්ක අපොස්තුළු තුමෙක්

මේ සිද්ධස්ථානයේ ගේට්ටුව ඉස්සරහට දැන් බස් එකක් ආවොත්, ඒකෙ බෝඩ් එකක් ගහලා තිබුනොත් ‛ස්වර්ගය’ කියලා. ඔයගොල්ලෝ කී දෙනෙක් සූදානම්ද බස් එකට නගින්ඩ? කෙලින්ම යන්නේ ස්වර්ගයට. අත උස්සන්ඩ බලන්ඩ කී දෙනෙක් ලෑස්තිද කියලා…….. එක්කෙනෙක් අත ඉස්සුවා. පේන තෙක් මානයේ එක්කෙනෙක් අත ඉස්සුවා. හැබැයි අත දැම්මා පල්ලෙහාට. භාගෙටයි ඉස්සුවේ. අනික් ඔක්කෝටම ඔය බස් එකට නගින්ඩ බැරි හේතු…