අප්‍රියල් 13 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා දිනයේ සිංහල අළුත් අවුරුදු නිවාඩු දිනය යෙදෙන බැවින් පොදු ගමනා ගමන සේවාවන් බොහෝ දුරට අඩුවන නිසා සහ එම හේතුවෙන් දුර සිට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණෙන සැදැහැවතුන්ට සිද්ධස්ථානයට පැමිණීමේ දී සහ ආපසු යාමේ දී සිදුවන ගමන් අපහසුකම් සැලකිල්ලට ගෙන අප්‍රියල් 13 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා හාස්කම් යාච්ඤාව නොපැවැත්වේ.

 

මහ සිකුරාදා දිනයට පසුදින වන අප්‍රියල් 20 වෙනි සෙනසුරාදා දින හාස්කම් යාච්ඤාව නොපැවැත්වේ.

 

අප්‍රියල් 27 වෙනි සෙනසුරාදා දින සිරිත් පරිදි හාස්කම් යාච්ඤාව සවස 5 ට ආරම්භ වනු ඇත.

 

අප්‍රියල් 18 වෙනි මහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ, අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මෙලොව අවසන් රාත්‍රිය සමරමින් අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් පුද කරනු ලබන දිව්‍ය පූජාව මහ බ්‍රහස්පතින්දා සවස 6 ට ආරම්භ වනු ඇත. දිව්‍ය පූජාවට සහභාගි වීමට කැමති සැදැහැවතුන් සවස 5.30 වන විට සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණෙන්න.

 

අප්‍රියල් 19 වෙනි මහ සිකුරාදා දින, ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශ්‍රී මරණය සමරමින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් පවත්වනු ලබන දේව මෙහෙය සවස 3 ට ආරම්භ වනු ඇත.

 

අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැවත උත්ථානවීම සමරා අප ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් පුද කරනු ලබන දිව්‍ය පූජා මෙහෙය අප්‍රියල් 21 වෙනි පාස්කු ඉරුදින සවස 6 ට ආරම්භ වනු ඇත.