නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වාරයක් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය තුල දයාබර මරිය මෑණියන් වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන වත් පිළිවෙත් අතර, එතුමිය කහ පැහැති රෝස මල් 123ක් මත දර්ශණය වීම සිහිකර එතුමියට ගෞරව පිණිස සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස ආශිර්වාද රෝස මල් ඉටිපහන් හෙවත් දර්ශණ ඉටිපහන් 123ක් දැල්වීම මේ වන විට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දැන් සතිපතා සිදුවන සිරිතකි.

 

සෙනසුරාදා සවස 6 ට පැවැත්වෙන හාස්කම් යාච්ඤාවෙන් පසුව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී මෙම ඉටිපහන් ආලෝක පිළිවෙත සිදුවන්නේ සැදැහැවතුන්ගේ පූර්ණ සහභාගිත්වයෙනි.

 

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වා තනි තනිව දෙව් මවුන්ට යාච්ඤා කිරීමට සැදැහැවතුන්ට අවස්ථාව සැලසා ඇති අතර 2017 ඔක්තෝබර් 21 වෙනි සෙනසුරාදා සවස හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ තැන තැන බැතිමතුන් රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වා නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට යාච්ඤා කරන අයුරු මෙලෙස දකින්නට හැකි විය. මේ ඡායාරූප ඒ පිළිබදවයි.