සෑම  සති අන්තයකම සෙනසුරාදා  සවස  කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වෙන අපොස්තලික පිය පොදු  හමුව 2013 අප්‍රියල් 27 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ද, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී පැවැත්වුනි.

 

මෙම පොදු හමුවට සහභාගි වීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ හාස්කම් පුද බිම වෙත වන්දනාකරුවන් රැස්ව සිටියේ අද ලෝකයේ ජීවත්වන, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළු තුමා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ව තම දෑසින්ම දැකගෙන උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහාය.

 

පහත පින්තූර මගින් ඔබට දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් සමීපයටම ගොස්, වන්දනාකරුවන් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නා අන්දමයි