නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වී ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, අද මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයක් බවට පත්වී ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව විසිතුන් වතාවක් දැකගෙන, එතුමිය වෙතින් විවිධ වූ පණිවිඩයන් ද ලබාගෙන, එතුමිය සමග බොහෝ දේ කතාකරගෙන ඇති ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, අද ලෝකයේ ජීවත්වන එකම අපොස්තුළුතුමා වන අතර, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණ වී පත්කරනු ලැබූ ලොව දෙවන අපොස්තුළුතුමා වේ. උන්වහන්සේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අදටත් ජීවත් වෙමින් සැදැහැ ජනයාගේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් දෙව් මවුන් ඉදිරියේ නිහඩවම මැදිහත් වන්නාහ.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා දෙව් මවුන් අමතා ලියා ඇති හාස්කම් යාච්ඤාව අද අති ප්‍රභල යාච්ඤාවක් බවට පත් වී ඇත. මෙම යාච්ඤාව කිව යුතු දවසක්, වේලාවක් මෙන්ම මෙම යාච්ඤාව මගින් මරිය මවුන් වෙතින් පිහිට ඉල්ලා සිටිය යුතු ක්‍රමයක් ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා නියම කර ඇත.

 

ඒ අනුව සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට මෙම යාච්ඤාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී උච්චාරණය කරනු ලබන අතර විශ්වාසයෙන් සහ නොපසුභට උත්සහයෙන් යුතුව ඊට සහභාගි වන්නා වූ සැදැහැවතුන් මේ වන විට අපමණ පිහිට ලබාගෙන ඇත.

 

මේ අතර තවත් හාස්කමක් වාර්තා වී ඇත. විවාහයෙන් අවුරුදු දහයක් ගතවීත් දරු ඵල නොලද කාන්තාවක් දරුවකු පිළිසිද ගැනීම එම පුවත වන අතර, දරු ඵල නොලැබීමට හේතුව එම කාන්තාව දරුවකු පිළිසිද ගැනීමට නොහැකි ලෙස දුර්වලතාවයකින් පෙලෙන බව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වී ඇත. එහෙත් විවාහයට පෙර දෙවතාවක් දරුවන් පිළිසිද ඒවා ගබ්සා කරවාගෙන ඇති ඇයට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී නිර්මල මරිය මාතාවෝ පිහිට වී ඇත්තේ, ජීවමාන සංඥාවන් ද ඇයට මෙන්ම ඇයගේ සැමියාටද පෙන්වා දෙමිනි.

 

ඇයගේ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතනින් කියවන්න www.mariyahanda.org/blog-post/miracle-20180515