දෙව් මවු දර්ශනයට හතළිස් දෙවසරක් සපිරෙන දා එතුමියගේ ස්වර්ගීය සුවද කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයම වෙලා ගනී

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දී දේව මෑණියන් දර්ශනය වී ඇති එකම සිද්ධස්ථානයයි. මෙම සිද්ධස්ථානයේ දර්ශන දේව මන්දීරය තුල ජන්ම දෝෂයෙන් නිර්දෝෂව පිළිසිදුණු කන්‍ය මරිය මාතාවෝ 23 වාරයක් දර්ශනය වී තිබෙනවා. මෙම දර්ශන 23 ම සිදුවී ඇත්තේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරිපිටදී යි. එමෙන්ම නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ලෝකයට ප්‍රකාශ කිරීමට විවිධ…

දුර්ලභ අවස්ථාවක් – දර්ශණ දේව මන්දීරය තුලට ඇතුළු වීමට සැදැහැවතුන්ට අවස්ථාවක් හිමි වෙයි

පසුගිය ජූනි 29 වෙනි සෙනසුරාදා දින සවස සතර දිගින් සැදැහැවතුන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට පැමිණ සිටියේ එදින සවස පැවැත්වූ හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වීම සඳහායි.   සිරිත් පරිදි කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුලට රැස්වූ සැදැහැවතුන් මහත් ශ්‍රද්ධාවකින් යුතුව හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වූ අතර, ඔවුන් සිය ඉල්ලීම් ලිවූ ලිපි ඔසවාගෙන නිර්මල…