අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ 62 වන උපන් දිනය පසුගිය පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දා අභිමානවත් ලෙස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සමරණු ලැබීය.

 

මීට වසර හැටදෙකකට පෙර 1957 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දා හරියටම මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ට උන්වහන්සේ මෙලොවට උත්පත්තිය ලැබීය. ඉන් වසර හැටදෙකකට පසු 2019 පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුලට රොක්වූ උන්වහන්සේට ආදරැති බැතිමතුන් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ට ‛‛සුභ උපන් දිනයකට ආසිරි’’ පතා ගී ගායනය කරනු ලැබූ අතරේ, සැමගේ අත්පොලසන් හඩ මැද උන්වහන්සේ සිය 62 වන ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් සකස් කර තිබූ කේක් එක කපනු ලැබූහ.

 

අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ 62 වන ජන්ම දින වෙනුවෙන් පැවති උත්සවය අවසානයේ සියල්ලන් වෙනුවෙන් තේ පැන් සංග්‍රහයක් ද පවත්වනු ලැබූ අතර, 62 වන උපන් දින කේක් එක ද සියල්ලන්ටම බෙදා දෙනු ලැබූහ.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශූද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 62 වන ජන්ම දින උත්සවය ආරම්භ කරමින් ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී උන්වහන්සේ කේක් එක කපනු ලැබූ අවස්ථාවයි මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දකින්නට ලැබෙනුයේ