කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ නව කුරුස ප්‍රතිමාව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සිද්ධස්ථාන දර්ශණ භූමියේ දී ආසිරි ගන්වනු ලැබූ සේක.

 

විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ රැස්ව සිටි බැතිමතුන් ඉදිරියේ හරසරින් යුතුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ සුරතින් මෙම අඩි නවයක් උසැති කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කිරීම සිදුවිය.

 

අපොස්තලික නිවහනේ සිට ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන හරහා දර්ශණ භූමියට සම්ප්‍රාප්ත වූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රථමයෙන් කුරුස ප්‍රතිමාව වෙත ගමන් කරනු ලැබීය. ඒ වන විටත් සුදු පැහැති දැවැන්ත තිරයකින් ආවරණය කර තිබූ නව කුරුස ප්‍රතිමාව, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා කුරුසිය අසළට පැමිණීමත් සමගම අපොස්තලික ආරක්ෂක සේවයේ නිලධාරීන් විසින් තිරය හකුලා කුරුස ප්‍රතිමාව එලි දක්වනු ලැබීය.

 

රක්ත වර්ණ පූජා වස්ත්‍රයන්ගෙන් ද, රක්ත වර්ණ අපොස්තලික මකූටයෙන් ද සැරසී සිටි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා මද වේලාවක් නිහඩව කුරුස ප්‍රතිමාව දෙස බලා සිටි අතර අනතුරුව උන්වහන්සේ නිහඩව යමක් පවසමින් සිය සුරත ඔසවා කුරුස ප්‍රතිමාව ආශිර්වාද කරනු ලැබුවේ, ඊටම උචිත බැති ගී හඩ මධ්‍යයේය.

 

මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා අඩි නවයක් උසැති කුරුස ප්‍රතිමාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියේ දී ආශිර්වාද කරනු ලැබූ අවස්ථාවයි.