තමන්ගේ තාත්තත් අම්මත් ආදරයෙන් සතුටින් ජීවත්වෙනවා දැකීම දරුවෙකුගේ ලොකුම සතුටයි – ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා ප්‍රකාශ කරනු ලබයි

‛‛දෙමාපියන් වශයෙන් ඔබ ඔබගේ දරුවන්ට දිය යුතු අත්‍යවශයම ත්‍යාගය සතුට යි. නිතරම විමසිලිමත් වන්න, දරුවා සතුටින් ජීවත්වෙනවා දැ යි සොයාබැලීමට. ඕනෑම දරුවෙක් සතුටුවන ප්‍රධානතම කරුණ වන්නේ, රසවත් ආහාර, සෙල්ලම් බඩු, ලස්සන ඇඳුම් වැනි දේ නොවෙයි. තමන්ගේ තාත්තත් අම්මත් ආදරයෙන් සතුටින් ජීවත්වෙනවා දැකීම දරුවෙකුගේ ලොකුම සතුටයි. තමන්ගේ තාත්ත යි අම්ම යි නිතර දබරකර ගන්නා ආකාරය දකින…