අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා පසුගිය සෙනසුරාදා (2012 නොවැම්බර් 3) කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලැබුවේ නැසීගිය ලොව සියළුම ක්‍රිස්තියානි ජනතාව වෙනුවෙනි. දිව්‍ය පූජාවට සහභාගි වීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණි ජනතාව අතර ක්‍රිස්තියානි බැතිමතුන් පමණක් නොව, බෞද්ධ බැතිමතුන් ද විය.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා කිසිදු ආගම් භේදයකින් තොරව සියළු මනුෂ්‍යයන්ට ආශිර්වාද කර සෙත සලසන අපොස්තුළු තුමෙකි. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ දේව මෙහෙයන්ට ජනතාව සහභාගි වනුයේ කිසිදු ආගම් භේදයකින් තොරවය.

 

ක්‍රිස්තියානි ජනතාව අතර ද ඇතිවී තිබෙන පිල් බෙදීම්, විවිධ සභා බෙදීම් වැනි අනේකාකාර පටු රාමුවලින් තොරව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ක්‍රියා කරනුයේ සැබෑම අපොස්තුළු තුමෙක් ලෙසිනි. ඒ නිසාම කිසිදු භේදයකින් තොරව ලොව පුරා නැසීගිය සියළුම ක්‍රිස්තියානින්ගේ ආත්මයන් වෙනුවෙන් පසුගිය සෙනසුරාදා උන්වහන්සේ දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කල සේක.

 

දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා මෙලොවින් වියෝ වූවන් වෙනුවෙන් ඉටිපහන් ආශිර්වාද කරනු ලැබීය. රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් එම අවස්ථාවේදී දැල්වූ ඉටිපහන් අතැතිව සිය මිය ගිය ඥාතීන් සිහිපත් කරනු දක්නට ලැබුන අතර දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව එම ඉටිපහන් ඔවුන් විසින් සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත කන්‍ය මරිය මවු තුමියගේ ප්‍රතිමාව පාමුළ දල්වා සිය මිය ගිය ඥාතීන්ගේ ආත්මයන්ට සදා සැනසීම ප්‍රාර්ථනා කරනු ද දක්නට ලැබුනි.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා මෙලොවින් වියෝ වූ සියළු ක්‍රිස්තියානින් වෙනුවෙන් නොවැම්බර් 3 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී දිව්‍ය පූජාව පුද කරනු ලැබූ අයුරු පහත ඡායාරූප මගින් ඉදිරිපත් කෙරේ