මා කරන දේශණ ඇසුරින් දේව රාජ්යයයෙහි තොරතුරු ඔබ දැනගෙන ඒ අනුව ඔබගේ ජීවිතය සකස් කරගන්න

ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ මේ ලෝකයට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ප්රදකාශ කෙරුවා මෙන්න මෙහෙම. ‛‛ඔබ ඇඳුම් ගැන කරදර වන්නේ කුමටද? කෙතේ මානෙල් වැඩෙන හැටි කල්පනා කරන්න. ඒවා වෙහෙසෙන්නනේවත්, නූල් කටින්නේවත් නැත. එහෙත්, සියලු රාජ තේජසින් විරාජමාන වූ සලමොන් වූවද මේ මල් වලින් එකක් සේ සැරසී නොසිටියේ යැයි ඔබට කියමි. ඇදහිල්ල හීන තැනැත්තෙනී, අද තිබී හෙට උදුනේ දැවී යන…