අපොස්තලික ගුවන් විදුලි විකාශණ සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ අභිමානවත් ලෙස ඉහළට එසවෙයි

අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයෙන් තවත් විප්ලවීය හඳුන්වා දීමක් – අපොස්තලික ගුවන් විදුලිය   ‛‛ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්, අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන්ව ‛‛අපොස්තුළුවරය’’ට තෝරා ගත්තේ ඇයි? එයට හේතුව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපොස්තුළුවරුන්ට පවසා ඇති සියල්ල, ලොව සැමට උගැන්වීමටයි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවින් පිටත්ව යාමට කලින් අපොස්තුළු තුමන්ලාට ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, ‛‛මා ඔබට අණ…

ඔබට ලැබී ඇති මේ ජීවිතය තුල පුළුවන් තරම් පිං රැස්කරන්න, අන් අයට යහපත කරන්න

‛‛මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබා ගන්න එක බෝහෝම ශ්‍රේෂ්ඨය, ඒ වගේම හරිම අමාරු වැඩක්. මේ ලෝකයට හැම දවසකම, හැම පැයකම, හැම විනාඩියකම, හැම තත්පරයකම මිනිසුන් බිහි වෙනවා. මිනිසාත් සත්වයෙක්. අපේ ජීවිතය පිනට ලැදිව, පාපයට භයව, ධර්මයට අනුව, ධර්මානුකූලව ජීවත් උනොත් අපේම මනුෂ්‍ය ජීවිතය ගැන අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. අප ලැබූ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ වටිනාකම අපි කවුරුත් අවබෝධ කරගන්නට…