නිල්නුවන් බණ්ඩාර මහතා උපතින්ම බෞද්ධයකු වූවත්, ඔහු තුළ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් පිළිබඳව ඵලගැන්වූ විශ්වාසයට සාක්ෂි දරමින්, අපොස්තුළුවරයේ 37 වෙනි සංවත්සරීක දින නුවරඑළියේදී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් වෙත ත්‍යාගයක් පුද කරනු ලැබීය.

 

තමා බෞද්ධයකු වූවත්, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් පිළිබඳව සමහර කිතුණුවන්ටත් වඩා ලොකු අවබෝධයක් සහ විශ්වාසයක් තමා තුල පවතින බවත්, දැනට අවුරුදු ගණනාවක සිට ශුද්ධවු අපොස්තුළු තුමන්ගේ සෑම දේව මෙහෙයකටම සහභාගි වී උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබාගන්නා බවත්, එම අපොස්තලික ආශිර්වාදයෙන් බොහෝ පිහිට ලබා ඇති බවත් පැවසූ නිල්නුවන් බණ්ඩාර මහතා, සිය ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා විදෙස් ගතවන ඕනෑම අවස්ථාවක ශුද්ධවු අපොස්තුළු තුමා සිහිකර යම් ත්‍යාගයක් ගෙනවිත් උන්වහන්සේට පූජා කිරීම සිරිතක් බවත්, එමගින් ඔහු කොතනක සිටියත් මේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ව අමතක නොකරන බව නිහක්‍ෂව කියා සිටින බව ද පැවසූ අතර, බුදු දහමට අනුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා වැනි උතුම් පුද්ගලයකු දැකීමට ද පිනක් තිබිය යුතු බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ සිටි සඟරජ හිමිපාණන් වූ අති පූජ්‍ය බලන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය මහා නා හිමියන් ද ශුද්ධවු අපොස්තුළු තුමන් පිළිබඳව මේ අදහස දරා ඇති බවත්, මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් කිතුණුවන් ගැන තමා ලජ්ජාවටත් පුදුමයටත් පත්වන අතර, පිනක් නොමැති එවන් කිතුණුවන් ගැන කණගාටු වන බව ද වැඩි දුරටත් පැවසීය.

 

අපොස්තුළුවරයේ 37 වන සංවත්සරික දිනයේ නිල්නුවන් බණ්ඩාර මහතා නුවරඑළියේදී අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් වෙත ත්‍යාගයක් පිරිනමනු ලැබූ අවස්ථාව