මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වී ඇති නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ 1977 ජූලි 27 වෙනි දින දර්ශණය වූයේ දිව්‍යමය ජේසු බිළිඳුන් ද සමගිනි. එම දර්ශණය එතුමියගේ දසඅට වෙනි දර්ශණය විය.

 

දිව්‍යමය ජේසු බිළිඳාණන් සිය වම් හස්තයෙන් වඩවාගෙන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ පෙනී සිටි නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ලොවට දැනුම් දීම සදහා පණිවිඩයක් ද ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ අතර, එම පණිවිඩය මේ වන විට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලොවට හෙළි කරනු ලැබ ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ජේසු බිළිදුන්ද සමගින් දර්ශණය වී වසර 40 ක් සම්පූර්ණ වීම සමරා, ජේසු බිළිදුන් සමගින් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාව 2017 ජූලි 27 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පැය තුනක කාලයක්, ප්‍රදර්ශණය කරන ලදී.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, එතුමිය දර්ශණය වූ දර්ශණ දෙව්මැදුර තුල දී ප්‍රදර්ශණය කෙරුන මේ දෙව් මවු ප්‍රතිමාව, අභිනව දර්ශණ දේව මන්දීරයේ ප්‍රධාන ප්‍රතිමාව ලෙසින්, ප්‍රධාන පූජාසනයට ඉහළින් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත වේ.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ජේසු බිළිදුන් ද සමගින් දර්ශණයවීම සිහිගන්වන ආකාරයෙන් නිමවා ඇති මේ දෙව් මවු ප්‍රතිමාවට නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්නක් පළදවනු ලැබුවේ 2017 අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ දෝතිනි.

 

2017 ජූලි 27 වෙනි සෙනසුරාදා දිව්‍ය ජේසු බිළිදුන් සමග නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ දී, එතුමියගේ මේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ යාච්ඤා කිරීමට ජාති, ආගම්, ආදී කිසිදු භේදයකින් තොරව විශාල ජනතාවක් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ රැස්වී සිටියහ. දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කිරීමට ආරම්භ කරන විට දෙව් මවු ප්‍රතිමාවට නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්න පලදා නොතිබුන අතර, ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලැබූ පැය තුනක කාලය අවසන් වීමට ආසන්නයේ දී කිසිදු කලින් දැනුම් දීමක් නොමැතිවම ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා දෙව් මවු ප්‍රතිමාව වෙත පැමිණ නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්න පළදවා ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ යාච්ඤා කල අතර, රැස්ව සිටි ජනතාවට එය විශාල ප්‍රීතියක් විය.

 

ජේසු බිළිදුන් සමග නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාවට නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්න පළදවා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ යාච්ඤා කල අයුරුත්, ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කරනු ලැබූ පැය තුනක කාලය අවසන් වීමට ආසන්න එම අවස්ථාවේදී ද දර්ශණ භූමියේ රැස්ව සිටි ජනතාවගෙන් කොටසකුත් මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි