ශ්‍රී ලංකාවේදී නිර්මල කන්‍ය මරිය  මාතාවන් දර්ශණය වූ ප්‍රථම සහ  එකම සිද්ධස්ථානය වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අභිනව දර්ශණ දෙව්මැඳුර සහ ඒ ආශ්‍රීත භූමි පෙදෙස මුළුමනින්ම සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල දැනටමත් ආරම්භ වී ඇති අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍යතාවයක් වී ඇති, සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ඉවත් කිරීමේදී සිදුකල යුතු විශේෂ නව දින පිළිවෙතක් පිළිබඳව, දෙව් මවුන් කරනු ලැබූ ආයාචනය අනුව, ඉවත්කිරීමට යෝජිත දෙව් මවු ප්‍රතිමාව පාමුළ නවදින ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රථම දිනය අගෝස්තු 3 වෙනි සෙනසුරාදාවට යෙදී ඇත.

 

ජපමාලය උච්චාරණය කිරීම සවස 4 ට ඇරඹෙන්නේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ මෙහෙයවීමෙනි.

 

දෙව් මවුන්ගේ පණිවිඩය මගින්, සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත මවු මරියාවන්ගේ ප්‍රතිමාව ඉවත්කිරීමට ප්‍රථමයෙන් කල යුතු ක්‍රියාවලියක් සම්බන්ධව දෙව් මවුන් කර ඇති ආයාචනය නිසා, මෙම ක්‍රියාවලිය සමග එතුමිය ද සැදැහැවතුන් සමග එකතුවී ඇති බව පැහැදිලිවම හැඟීයන නිසා සැදැහැවතුන් දැඩි භක්තියකින් යුතුව මෙම නවදින ජපමාල බැතිය පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වෙයි. මෙවැන්නක් ලොව සිදුවන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි. මෙවැනි අවස්ථාවකට එක්වී, දෙව් මවුන්ගේ ආයාචනයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට මේ ජීවිත කාලයේදී අවස්ථාවක් ලැබීම සියල්ලන්ගේම පිනක් බව විශ්වාසිකයන්ගේ අදහසයි.