ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් වහන්සේ මෙලොව ගත කරනු ලබන මෙම ජීවිත සමයට වසර හැටක් සම්පූර්ණ වූයේ 2017 පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දිනයි. උන්වහන්සේ මෙලොවට උපත ලැබුවේ 1957 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින, හරියටම මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ටයි.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ හැටවන ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබූ මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ආරම්භ වූයේ 2017 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ටයි. ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ට ආදරැති බැතිමත් ජනතාව මධ්‍යම රාත්‍රිය නොතකා කල් වේලා ඇතිවම ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට ඇතුළු වී සිටියේ සිය ආදරණීය අපොස්තුළුතුමා මෙලොව, මෙවර ජීවිත සමයේ, වසර හැටක් ජීවත් වී, හැට එක්වන වසරට පියවර තබන මොහොතේ උන්වහන්සේට සුභ පැතීම තම යුතුකමක් බව තේරුම් ගෙන සිටි නිසාය.

 

අත දරුවාගේ සිට වියපත් මහල්ලා දක්වා විවිධ වයස් කාණ්ඩවල බැතිමතුන් පැමිණ සිටියේ විවිධ ප්‍රදේශයන් ගෙනි.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ හැටවන උපන් දින සංවත්සර දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේ විශේෂම සිද්ධිය වූයේ, මීට හැට වසරකට පෙර උන්වහන්සේව මෙලොවට බිහි කරනු ලැබූ, උන්වහන්සේගේ ආදර මෑණියන් වන මාග්‍රට් අපොන්සු මැතිණියගේ දේහය තැන්පත් කර ඇති සොහොන් ගැබ මත මෙම උපන් දින සංවත්සර මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙය පැවැත් වීමයි.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් වහන්සේගේ මෑණියන් වන මාග්‍රට් අපොන්සු මැතිණියගේ දේහය තැන්පත් කර ඇත්තේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ අපොස්තලික සොහෝන් ගැබ තුලය.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් වහන්සේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ සිය මෑණියන් වූ මාග්‍රට් අපොන්සු මැතිණියගේ දේහය තැන්පත් කර ඇති අපොස්තලික සොහොන් ගැබ වටා සුවඳ දුම් අල්වා සිය හැටවන උපන් දින සංවත්සර දිව්‍ය පූජා මෙහෙය ආරම්භ කරනු ලැබූ අවස්ථාවයි මේ ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ