2016 වසරේ මැයි මාසයේ ඇදහැළුන මහා වැස්ස නිසා ගලා ගිය ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත්වූවන් ජාති ආගම් ආදි විවිධ ජන කොට්ඨාශයන්ට අයත් වූහ. ඔවුන් සියළු දෙනාම පීඩාවට පත්වී සිටි අතර ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ඒ අසරණයන් වෙනුවෙන් කිසිවෙකුගෙන්වත් ආධාර නොඉල්ලා, සිය පුද්ගලීක ධන පරිත්‍යාගයෙන් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් වියදම් කර වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල දී ගෙන ලොරියක ද පටවාගෙන පීඩාවට පත්වූවන් සොය සොයා තැනින් තැනට ගොස් ආධාර බෙදා දුන්හ.

 

පීඩාවට පත්වී ඇත්තේ කවුරුන්ද, සහනාධාර අවශ්‍ය කාටද යන වග සොයා බැලුවා මිස, පීඩාවට පත් වූවන්ගේ ජාතිය ආගම ගැන සොයා නොබැලූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා මුස්ලිම් ජනතාවට ද සහනාධාර බෙදාදෙනු ලැබූ අයුරු මෙම ඡායාරූප කීපයෙන් ඔබට දැකගත හැකියි.