2017 නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේදී, නව වසරේ ප්‍රථම ආහාරය ලෙසින්, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ශුද්ධවූ සුරතින්, දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගැනීමට ද සැදැහැවත් ජනතාව පෙල ගැසුනේ, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ හස්තයෙන් සිය දිව මත තැන්පත් කරනු ලබන පූපය, ජීවමාන ආහාරයක් මෙන්ම දිව්‍යමය ඖෂධයක් බවටද සැදැහැවතුන් ම ලබා ඇති අපමණ අත්දැකීම් නිසයි. එදින දිව්‍ය පූජා දේශණයේ දී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා මෙලෙසින් ද ජනතාව දැනුවත් කරනු ලැබුවා.

 

‛‛ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිව්වා, මිනිහෙක් කෙලෙසෙන්නේ කටට ඇතුල් වන දෙයින් නෙවෙයි. කටින් පිටවන දෙයින්. මන්ද, කටින් පිටවන සියලු දෙයක් නික්මෙන්නේ සිතෙන්. ඔයගොල්ලෝ ඔන්න බිත්තරයක් බැදලා කනවා, නැත්නම් තම්බලා කනවා. දන්නේ නෑ මේක ඇත්තටම ටිකක් නරක් වෙලා. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? බඩේ අමාරුවක් හැදෙන්ඩ ඉඩ තියෙනවා. බඩේ අමාරුවක් හැදුනොත් ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් නිරයට යන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කෙලෙසෙන්නේ නෑ. නමුත් ඒක කටට ඇතුල් වෙන දේ, ඒකෙන් කෙලෙසෙන්නේ නෑ. කටින් පිටවන දේ නික්මෙන්නේ හිතෙන්. අන්න ඒ හිතෙන් නික්මෙන දෙයින් තමයි ඔයගොල්ලෝ කෙලෙසෙන්නේ.’’

 

2017 නව අවුරුදු දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ශුද්ධවූ සුරතින් සැදැහැ ජනයා දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබාගත් අයුරුයි මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකිවන්නේ