ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ මෑණියන් වූ මාග්‍රට් අපොන්සු මැතිණිය ස්වර්ගස්ථ වී 2020 ජූනි 26 වෙනි දිනයට වසර දහයක් සම්පූර්ණ වේ.

 

අනූ වසරක් මෙලොව ජීවත් වූ එතුමිය මින් වසර දහයකට පෙර කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී අවසන් හුස්ම හෙලූ අතර, එතුමිය ජීවත්ව සිටිය දී අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා සමග ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ බාල කාලය සම්බන්ධව පැවසූ විස්මිත කාරණා දෙකක් ද සමගින් එතුමියගේ දේහය යළි ගොඩගැනීමේ සිද්ධිය අලලා ලියනු ලැබූ ලිපියක් කියවීම සදහා මෙම LINK එකට පිවිසෙන්න.

 

http://mariyahanda.org/news/features-20200625