ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ දර්ශණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වාසී අප සැවොම අසා ඇත. එවැනි ස්ථාන සිහිකර තැනූ ලූර්දු පල්ලි, පාතිමා පල්ලි සහ සිද්ධස්ථාන ගැන ද අපි අසා ඇත්තෙමු.

 

එවන් වට පිටාවක සිටිය දී 1975 පෙබ්‍රවාරි 5 වෙනි දින සවස පැතිරී ගිය අළුත්ම පුවතක් වූයේ නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක දී දර්ශණය වූ බවයි.

 

සත්තකින්ම දැනට අවුරුදු 44කට පෙර, එනම් 1975 පෙබ්‍රවාරි 5 වෙනි දින සවස නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ප්‍රථම වරට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ඉදිරියේ දර්ශණය වූ අතර, එතැන් සිට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත ඇදී ආ වන්දනාකරුවන් ලබාගත් පමණක් නොව, අදටත් ලබා ගනිමින් සිටිනා පිහිට වරප්‍රසාදයන් අප්‍රමාණය. මේ වන විට නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් ද විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වී ඇති අතර, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, ‛මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානය’ ලෙසින් ජනතාව අතරින්ම නමක් සෑදී එය ප්‍රචලිත වී ඇත.

 

1977 ජූලි 27 වෙනි දින නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ කුඩා දිව්‍ය බිළිදාණන් සිය වම් හස්තයේ දරාගෙන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ඉදිරියේ සිදු වූ දර්ශණය ද අති විශිෂ්ඨතම දර්ශණයකි. එම දර්ශණයට අනුව නිර්මාණය කරනු ලැබූ ‛නිර්මල මරිය තුමී සමග දිව්‍ය බිළිදාණන්’ ගේ ප්‍රතිමාව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, අභිනවයෙන් ඉදිකර පසුගිය අගෝස්තු 11 වෙනි දින ආසිරි ගැන් වූ දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල තැන්පත් කර ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසි තුන් වාරයක් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 5 ට උච්චාරණය කරනු ලබන හාස්කම් යාච්ඤාව අද සැදැහැවත් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ, මෙම යාච්ඤාවට සහභාගි වීමෙන් ජනතාව ලබාගන්නා අප්‍රමාණ වරප්‍රසාද නිසාවෙනි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල යාච්ඤාවේ යෙදී සිටින සැදැහැවතුන් මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි