නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් දැක ගැනීමට මෙලොවදීම වාසනාව ලැබූ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ අළුත්ම හාස්කම් යාච්ඤාව 2018 මාර්තු 10 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උච්චාරණය කරනු ඇත.

 

මීට පෙර ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ යාච්ඤාවක් ප්‍රථම වරට උච්චාරණය කරනු ලැබුවේ 2012 සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දිනයි. එදිනම සැදැහැවතුන් කීප දෙනෙකුගේම බලාපොරොත්තු රැසක්ම ඉටු වී එම යාච්ඤාවට විශාල වටිනාකමක් ලැබුණි. ඉන්පසු සිද්ධස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ වූ අතර නැවතත් එම යාච්ඤාව දෙවෙනි වරට උච්චාරණය කරනු ලැබුවේ අවුරුදු 5 කට පසුව 2017 අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවසයි. ඒ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාවට නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්න පළදවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී යි.

 

එතැන් සිට මේ දක්වා සෑම සෙනසුරාදාවකම එම යාච්ඤාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී උච්චාරණය කරනු ලැබූ අතර නිතිපතාම සැදැහැවතුන් අත්දකිනු ලැබූ ප්‍රාතිහාර්යයන් නිසාම එම යාච්ඤාව ‛‛හාස්කම් යාච්ඤාව’’ ලෙසින් සැදැහැවතුන් අතරින්ම විරුදාවලී ලබන්නට විය.

 

මේ සියල්ලක් සදහා නිහඩවම සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් මැදිහත් වූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 2017 අගෝස්තු 12 වෙනිදා සැදැහැවතුන්ට පොරොන්දුවක් වෙමින් තවත් ප්‍රභල හාස්කම් යාච්ඤාවක් උන්වහන්සේ ලියන බව ප්‍රකාශ කල සේක.

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සිය පොරොන්දුව ඉටුකරමින් එම ප්‍රභල හාස්කම් යාච්ඤාව ලියා අවසන් කල බව පසුගිය (2018 මාර්තු 3) සෙනසුරාදා සවස සැදැහැවතුන්ට දැනුම් දුන් අතර, එම යාච්ඤාව ප්‍රථම වරට උච්චාරණය කිරීම සදහා ලබන (2018 මාර්තු 10) සෙනසුරාදා උන්වහන්සේ සමග සවස 6 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී එක්වන ලෙස ඉල්ලීමක් ද කල සේක.

 

පසුගිය සෙනසුරාදා (2018 මාර්තු 3) දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා අළුත්ම හාස්කම් යාච්ඤාව පිළිබදව සැදැහැවතුන්ට විස්තර කල අයුරු මෙම ඡායාරූපයෙන් දැකගත හැකියි