ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහණ මංගල්‍ය 2013 මැයි 11 වෙනි සෙනසුරාදා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සැමරෙණු ඇත.

 

මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාව සවස 4 ට, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

 

මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා පොදු ජනතාව සමුවනු ඇත.