අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 57 වන ජන්ම දින අලලා පවත්වනු ලැබූ මධ්‍යම රාත්‍රී දිව්‍ය පූජා මෙහෙය ආරම්භ වූයේ 2013 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ටයි.

 

දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු තුමන්ලාගේ නාමයන්ට කැපකර ඇති උයන වෙත සැපත් වූයේ උන්වහන්සේට සුභ පැතීමට රැස්ව සිටි පොදු ජනතාව සමුවීමටයි.

 

මධ්‍යම රාත්‍රී දිව්‍ය දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව පවත්වනු ලැබූ මෙම පොදු ජනතා හමුව ආරම්භ වන විට පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දින අළුයම ද උදා වී තිබුණි.

 

මේ ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනි දින, 57 වන ජන්ම දිනය පැවැත් වූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ට පොදු ජනතාව මහත් බැතියෙන් යුතුව සුභ උපන් දිනයකට සුභ පතන අන්දමයි