‛‛ඔබ කාටත් කරදර, වේදනා ඇතිවන්නේ කිසිදු භේදයකින් තොරවයි. විෂ බීජ වලට ජාති භේද, කුල භේද, ආගම් භේද මේ කිසිවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ රෝගී වෙන්නේ ජාතිය, ආගම, පක්ෂය, කුලය අනුව නොවෙයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ වෛද්‍යවරයා වෙත යන්නේත් ඔහුගේ ජාතිය, ආගම, පක්ෂය, කුලය සොයා බලා ඒ අනුව නොවෙයි. කිතුණුවෙක් රෝගී වූ විට තම රෝගයට බෙහෙත් ගන්නේ කිතුණු වෛද්‍යවරයෙකුගෙන්මද? කිතුණුවන් අතරත් විවිධ සභාවන් පිළිබඳව එක එක මනස්ගාත මතිමතාන්තර තියෙනවා. කතෝලිකයෝ බෙහෙත් ගන්නේ කතෝලික වෛද්‍යවරුන්ගෙන්මද? ප්‍රොතෙස්තන්ත උදවිය බෙහෙත් ගන්නේ ප්‍රොතෙස්තන්ත වෛද්‍යවරුන්ගෙන්ම පමණක්ද? අපි කවුරුත් බලන්නේ වෛද්‍යවරයාගේ දක්ෂකම සහ පලපුරුද්ද ගැන පමණයි. වෛද්‍යවරයාත් අපට බෙහෙත් දෙන්නේ ජාතිය, ආගම වැනි දේ අනුව නොවෙයි. මරිය තුමීත් ඒ වගේ තමයි. මරිය තුමී ඔබට සරණය වන්නේ ජාතිය, පක්ෂය, කුලය, ආගම ගැන සලකලා නොවෙයි. ඔබත් එතුමියව මෙවැනි පටු භේදයන් අතරේ කොටු කරන්නට එපා.’’ (අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා – දේශණය 04/09/2010)