ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් පවත්වනු ලබන පොදු ජනතා හමුව (2014 පෙබ්‍රවාරි 15)

සෑම සති අන්තයකම සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා පොදු මහජනතාව සමුවීම සඳහා පවත්වනු ලබන ජනතා හමුව, කිසිදු භේදයකින් තොරව මෙම අපොස්තුළු තුමා වෙතින් ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම පිණිස ජනතාවට හිමිවන ඉතාමත් භාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථාවක් වේ.   2014 පෙබ්‍රවාරි 15 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන…