කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිතව තිබූ නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ ප්‍රතිමාව අභියස 2013 ඔක්තෝම්බර් 5 වෙනි දින පැවැත්වූ ජපමාල උපහාර සැඳෑ මෙහෙය සඳහා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා ප්‍රතිමාව අභියසට සම්ප්‍රාප්ත වූයේ සවස 6.30 ටයි.

 

රන්වන් පැහැති පූජා ඇඳුම් වලින් ද ඊටම සරිලන මයිටරයකින් ද සැරසී සිය අපොස්තලික එඬේර සැරයටිය ද අතින් රැගෙන, ජනතාවට ආශිර්වාද කරමින් සිද්ධස්ථාන භූමිය හරහා සැපත්වූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා, ප්‍රථමයෙන් දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාව අභියස නිහක්‍ෂව යාච්ඤා කරමින් සෑහෙන වේලාවක් ගත කරන අයුරු අපට දැක ගැනීමට හැකි වුනා.

 

ශ්‍රී ලංකාවේදී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී දර්ශණය වූ එකම සිද්ධස්ථානය වන්නාවූ, මෙම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය දැන් මහා පරිමාණයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියකට ලක්වී තිබෙනවා. එම ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ එක් අංගයක් වන්නේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිතව තිබූ ජීවමාන ප්‍රමාණයේ දෙව් මවු ප්‍රතිමාව අභිනව දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ඉදිරිපස ඉහළින්ම ස්ථාපිත කිරීමයි.

 

මේ සඳහා දෙව් මවු ප්‍රතිමාව සිද්ධස්ථාන භූමියෙන් ඉවත් කිරීමට පෙර, මෙම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව අභියස මෙම ජපමාල උපහාර සැඳෑ මෙහෙය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඔක්තෝම්බර් 5 වෙනි සෙනසුරාදා පැවැත් වුනා.

 

2013 ඔක්තෝම්බර් 5 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පැවැත්වූ ජපමාල උපහාර සැඳෑ මෙහෙය සඳහා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා දෙව් මවු ප්‍රතිමාව අභියසට සම්ප්‍රාප්ත වූ අවස්ථාව සහ උන්වහන්සේ දෙව් මවු ප්‍රතිමාව අභියස යාච්ඤාවේ යෙදී සිටි අන්දම පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි