වෙසක් දිනය යෙදෙන මැයි 18 වෙනි සෙනසුරාදා සවස හාස්කම් යාච්ඤාව නොපැවැත්වෙන බව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පාලක මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

 

දැනට රට තුල පවතින අවිනිශ්චිත තත්වයත්, විශේෂයෙන්ම වෙසක් දිනයේ සවස් කාලයේ පොදු ගමනා ගමන සේවාවන් අඩුවන නිසා දුර බැහැර සිට සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණෙන සැදැහැවතුන් ආපසු තම නිවෙස් වෙත යනවිට සිදුවන දුෂ්කරතාවයන් ද සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගනු ලැබූ බව නිවේදනයේ සඳහන් වන අතර, මැයි 25 වෙනි සෙනසුරාදා සිට සිරිත් පරිදි සවස 5 ට හාස්කම් යාච්ඤාව පැවැත්වෙන බව ද නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.