කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක් ලබා ගන්නා ලදී,

 

විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් යොදා ඇති අපොස්තලික ගුවන් විදුලි සේවය සහ අපොස්තලික රූපවාහිනී සේවය මෙන්ම විසි හතර පැය පුරා ක්‍රියාත්මක වන අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ ද අවශ්‍යතාවයන් සලකා බලා, වැඩි විදුලි දාරිතාවක් සහිත නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමාණන් ව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් මෙම නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත ලබා ගැනීමට හැකිවූ බව අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා සඳහන් කලේය.

 

අපොස්තලික රූපවාහිනිය මෙන්ම අපොස්තලික ගුවන් විදුලිය ද ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව එම සේවාවන් විසි හතර පැය පුරා වැඩසටහන් විකාශණය කරන බවත්, එමෙන්ම සජීවි වැඩ සටහන් ද විකාශණය කෙරෙන බවත් පැවසූ අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා මීට අමතරව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය පුරා ක්‍රියාත්මකව ඇති (සී.සී.ටීවී) ආරක්ෂක කැමරා ඒකකයේ සේවාවන් ද දැනට අපොස්තලික මාධ්‍ය කාර්‍යාලය හරහා පවත්වාගෙන යන බැවින් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් වෙත මෙම නව අවශ්‍යතාවයන් දැනුම් දුන් විගසින්ම නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රයක් ගෙන්වා දීමට පියවර ගැනීම ගැන උන්වහන්සේට ස්තූති වන්ත වන බවද අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කලේය.

 

මෙම නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට ලබා ගැනීම සඳහා සිද්ධස්ථානයට පැමිණෙන බැතිමතුන් වෙතින් කිසිදු ආධාර මුදලක් එකතු නොකල බවත්, නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රය සිද්ධස්ථානය වෙත ගෙනෙන තෙක් ඒ පිළිබඳව කිසිවෙකුත් දැන නොසිටි බවත්, ඉතා විශාල වටිනාකමකින් යුතු මෙම ස්වයංක්‍රීය විදුලි ජනන යන්ත්‍රය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ පුද්ගලීක ධන පරිත්‍යාගයෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට ලැබුණ තවත් තිළිණයක් බවත්, අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා සඳහන් කලේය.

 

නව විදුලි ජනන යන්ත්‍රය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, හරිත උයනේ නව විශේෂ කුටියක සවිකර ඇත.

 

නව ස්වයංක්‍රීය විදුලි ජනන යන්ත්‍රය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත රැගෙන ආ අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි

 

sn175_02

 

sn175_03

 

sn175_04

 

sn175_05

 

sn175_06

 

sn175_07

 

sn175_08

 

sn175_09

 

sn175_10

 

sn175_11

 

sn175_12

 

sn175_13

 

sn175_14

 

sn175_15

 

sn175_16

 

sn175_17

 

sn175_18

 

sn175_19

 

sn175_20

 

sn175_21

 

sn175_22

 

sn175_23

 

sn175_24

 

sn175_25

 

sn175_26

 

sn175_27

 

sn175_28