දෙව් මවුන් පාමුළ ඔබගේ ඉල්ලීම ඔබගේ අතින්ම රතු පෙට්ටියට දමන්න

පසුගිය අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී අභිනවයෙන් ආසිරි ගැන්වූ දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ දී, නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් වෙත පුද දෙනු ලබන ප්‍රථම ජපමාලය සැප්තැම්බර් 1 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ ද පූර්ණ සහභාගිත්වයෙන් උච්චාරණය කරනු ඇත.   දෙව් මවුන් වෙත ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමෙන් පසු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා සැදැහැවතුන් අත…

මරිය තුමියගේ සරණය ජනතාවට ඉතාමත් අවශ්‍ය කාලයේ, මරිය තුමිය ද ජනතාව වෙත ලගාවී ඇත

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ සරණය අද ජනතාවට ඉතාමත් අවශ්‍ය කාලයක් වී ඇත. මිනිසුන්ගේ පාපයේ වැඩිකම නිසා මෙවැනි තත්වයක් ඇති වී ඇතැයි විටෙක අපට සිහිපත් වෙයි. නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ 1978 ජූලි 1 වෙනි දින, ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී, දසනව වන වරට දර්ශණය වෙමින් දෙනු ලැබුවාවූ පණිවිඩයෙහි එක් වගන්තියක් වූයේ, ‛‛මා පුතණුවන් ගලවා…

විශේෂ වරප්‍රසාද දායක දින පහෙන් සතරවන දිනය ලබන සැප්තැම්බර් 1 වෙනි සෙනසුරාදා – දෙව් මවුන් පාමුල ජපමාලය ඔප්පු කිරීම සවස 6 ට

විශේෂ වරප්‍රසාද දායක දින පහෙන් සතරවන දිනය වන ලබන සැප්තැම්බර් 1 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6 ට, අභිනව දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල ප්‍රථම ජපමාල උච්චාරණය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන අතර, ජපමාල උච්චාරණය අවසානයේ, දර්ශණ දේව මන්දීරයට ඇතුළු වී, ඔබගේ ඉල්ලීමත් රතු පෙට්ටිය තුලට දැමීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. සැප්තැම්බර් 1 වෙනි සෙනසුරාදා සවස නව…

අගෝස්තු 25 ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 සිට දර්ශණ දේව මන්දීරය තුලට ඇතුළු වී දෙව් මවුන් වෙත ඔබගේ ඉල්ලීම ලිවූ ලිපිය රතු පෙට්ටියට දැමිය හැකියි

පසුගිය අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී අභිනවයෙන් ආසිරි ගැන්වූ දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ නව ප්‍රධාන පූජාසනය මත ප්‍රථම දිව්‍ය පූජාව පසුගිය අගෝස්තු 18 වෙනි සෙනසුරාදා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ දෝතින් පුද දෙනු ලැබූ අතර, අගෝස්තු 25 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 සිට පැයක කාලයක්, පොදු මහජනතාව සදහා දර්ශණ දේව මන්දීරය විවෘතව…

අභිනව දර්ශණ දේව මන්දීරය තුලට ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 සිට ඇතුළු විය හැකියි

මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ දර්ශණය වී ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී එතුමිය දස සය වන වරට දර්ශණය වූ අවස්ථාවේ දී, අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් අමතා මෙලෙස ඉල්ලීමක් කල සේක. ‛‛මා ආදර දරුව, මෙම ස්ථානයෙහි මා නමට කුඩා දෙව්මැඳුරක් ඉදිකරන්න. එය මගේ උතුම් ආශාවකි. එවිට මෙම දේව මෙහෙයන්ට…

නව දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල ප්‍රථම දිව්‍ය පූජාව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ දෝතින් පුද දෙනු ලබයි

අප දයාබර නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ම ඉල්ලීමක් නිසා, මේ මහ පොළව මත ඉදි කරනු ලැබූ පස්වන දෙව්මැදුර ලෙසින් 2018 අගෝස්තු 11 වෙනි දින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් විසින් ආසිරි ගන්වා කැප කරනු ලැබූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැදුරේ නව පූජාසනය මත ප්‍රථම දිව්‍ය පූජාව 2018 අගෝස්තු 18 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන්ගේම…

දෙව් මවුන් වෙත ඔබගේ ඉල්ලීම ඔබ දැමිය යුත්තේ රතු පෙට්ටියට පමණයි

පසුගිය සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී අභිනවයෙන් ආසිරි ගැන්වූ දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ නව ප්‍රධාන පූජාසනය මත පුද කරනු ලබන ප්‍රථම දිව්‍ය පූජාව අගෝස්තු 18 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ දෝතින් පුද දෙනු ලබන අතර දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව, පැයක කාලයක්, සැදැහැවතුන් සඳහා දර්ශණ දේව මන්දීරය විවෘතව තබනු ඇත.   දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල…

දර්ශණ දෙව් මැදුරේ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාව ජීවමාන වී, සිනහ මුසු මුහුණින් බලා සිටි අයුරු දැකගත් සැදැහැවතුන් රැසකගේ තොරතුරු අපට වාර්තා වෙමින් පවතියි

පසුගිය අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා ආසිරි ගන්වනු ලැබූ දර්ශණ දේව මන්දීරය තුල නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාව දෙස බලා සිටින සැදැහැවතුන් පිරිසක් මෙම ඡායාරූපයෙන් ඔබට පෙනෙනු ඇත   නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයේ, එතුමිය දර්ශණය වූ ස්ථානයේ ඉදිකර ඇති ‛‛දර්ශණ දෙව්මැදුර’’ අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6 ට,…

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා දර්ශණ දෙව්මැදුරේ දොරටුවෙන් ඇතුළුවෙයි

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ දී දර්ශණය වී කරනු ලැබූ ඉල්ලීම මත කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිවූ දර්ශණ දෙව්මැදුර 2018 අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් ආසිරි ගන්වා නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වෙත පුද කරනු ලැබූ අතර, ඉන්පසු උන්වහන්සේ අභිනව දර්ශණ දෙව්මැදුරේ දොරටුවෙන් දර්ශණ දෙව්මැදුර තුලට ඇතුළුවන…

දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කල හැකි බව විශ්වාස කරන ක්‍රිස්තියාණි ජනතාව වෙනුවෙන්, මරිය තුමිය අපත් සමග සිනාසෙන සන්ධ්‍යාවක්

ඉහත ඡායාරූපය දෙස බලන්න. මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාවන් 5 ක් ඔබට දැකගත හැකියි. මැදින් ඇති මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාව හැර, අනික් ප්‍රතිමා සතර විදේශීය රටවල දී ඡායාරූප ගනු ලැබූ මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාවන් ය. එම ප්‍රතිමාවන්ගේ ඇස්වලින් කදුළු බිදු ඇද හැලෙන ආකාරය ඔබට පෙනෙනවා නේද? මැදින් ඇති දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාව දෙස බලන්න. මෙම ප්‍රතිමාව විදේශ රටක නොවේ. අප…