නිරන්තරයෙන් හාස්කම් සිදුවන සිද්ධස්ථානයක් බවට පත්ව ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ජීවමාන බැල්ම හිමි වී ඇති සිද්ධස්ථානයකි. ඒ නිසාම මෙම සිද්ධස්ථානය වෙත ගොස් නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන කටුනායක අප ස්වාමිදූ වෙත මහත් විශ්වාසයෙන් යුතුව යාච්ඤා කරන්නාවූ සැදැහැවත් ජනයාට එතුමියගේ බැල්ම හිමි වී සරණය ද පිහිට ද වරප්‍රසාදයන් ද හිමි වෙන්නාහ.

 

නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවෝ එක්වරක්, දෙවරක්, තුන්වරක් නොව විසිතුන් වරක් දර්ශණය වූ මෙම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් දර්ශණය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සිද්ධස්ථානය පමණක් නොව එකම සිද්ධස්ථානය ද වේ.

 

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන්ගේ පිහිට ආධාර පතා උච්චාරණය කෙරෙන ‛හාස්කම් යාච්ඤාව’ දෙව් මවුන් වෙත සැදැහැවත් ජනතාවගේ ජීවිතයන්හි ප්‍රබල යහපත් වෙනසක් සදහා හේතු වී ඇත. ඊට හේතුව වී ඇත්තේ එම අවස්ථාවේ දී දයාබර මෑණියන්ගේ බලවත් බැල්ම තමන් වෙත යොමු වී ඇති බව බොහෝමයක් සැදැහැවතුන්ට දැනෙන නිසාය.

 

සෑම සෙනසුරාදාවකම හාස්කම් යාච්ඤාව ආරම්භයේදී ම ආශිර්වාද ඉටිපහන් දල්වා මරිය මවු තුමිය පාමුල තැන්පත් කිරීමට බොහෝ සැදැහැවතුන් හදවතින් ම කැමැත්තක් දක්වන අතර 2018 ජනවාරි 13 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වීමට පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන් පිරිසක් ආශිර්වාද ඉටිපහන් දල්වන අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකි වනු ඇත