ජීවිතයේ භයානකම වංගුව විවාහයයි – ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ප්‍රකාශ කරයි

‛‛විවාහය යනු එක් කෙනෙක් මත අනෙකා ජීවත් වීමක්, නිදසුනක් ලෙස මැටියෙන් තැනූ ප්‍රතිමා දෙකක් කඩා, එයින් එක මැටි පිඩක් තනා, නැවතත් පෙර ප්‍රතිමා දෙක ඒ නව මැටි පිඩෙන් තැනීමක් වැනියි.’’   අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා මෙසේ පැවසුවේ 2014 පෙබ්‍රවාරි 15 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදීයි.   මීගමුව, මුන්නක්කරයේ පදිංචි වෙනීරියස්…