රාජ්‍ය සම්මානලාභී, කලාභූෂණ සරත් විජේසිංහ මහතා විසින් අධ්‍යක්ෂණය කල ‛‛යකා මළා’’ වේදිකා නාට්‍යය 2016 අගෝස්තු 28 වෙනි ඉරිදා සවස, මීගමුව රුක්මණී දේවි රඟහලේ දී වේදිකා ගත වූ අතර, අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා විය.

 

නාට්‍ය ආරම්භ කිරීමට පෙර මනෝජ් චින්තක මහතා පොල්තෙල් පහණ දැල්වූ අවස්ථාව සහ නාට්‍යයේ විවිධ අවස්ථාවන් ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.

 

මීගමුව වැඩිහිටි නිවාසයේ අසරණ වැඩිහිටියන් පිරිසකට ඇතුළු කන්‍යා සොහොයුරියනට මෙම නාට්‍ය නැරඹීමට අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා විශේෂ අනුග්‍රහයක් දක්වනු ලැබීය.