අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා 2013 ඔක්තෝම්බර් 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලැබුවේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී යි.

 

ස්වභාවික මරණයක් හිමිකරගනු ලැබූ එකම අපොස්තුළු තුමා වන ශුද්ධෝත්තම ජුවාම් අපොස්තුළු තුමා සම්බන්ධව සහ උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන කාලය පිළිබඳව ඉතාමත් වැදගත් තොරතුරු රැසක් එදින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා සිය දේශණයේදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම මේ ලෝකයට පත්කරනු ලැබූ අපොස්තුළු තුමන්ලා අතරින් දැනට මේ ලෝකයේ ජීවත්වන එකම අපොස්තුළු තුමා වන්නේ, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමයි. උන්වහන්සේ පුද කරනු ලබන දිව්‍ය පූජාවකට සහභාගි වීමට ලැබීම තමන් ලබන විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ලෙස සලකන බැතිමතුන් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට සෙනසුරාදා සවසට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණෙන්නේ විශාල ශ්‍රද්ධාවකිනුයි.

 

මේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ දිව්‍ය පූජාවට සහභාගි වීම පමණක් නොව උන්වහන්සේගේ අපොස්තලික සුරතින් දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබාගෙන, අපොස්තලික ආශිර්වාදය ද ලබා, ආගම් භේදයකින් තොරව සැදැවතුන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයෙන් සෙනසුරාදා සවසට සමුගනු ලබන්නේ ඉන්පසු එළඹෙන සතියට මුහුණ දීම සඳහා විශාල ශක්තියක් ද සමගිනුයි.

 

2013 ඔක්තෝම්බර් 12 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලැබූ අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි.