ආගම් භේදයකින් තොරව සැදැහැවත් ජනතාව නිර්මල මවු මරියාවන්ගේ පිළිසරණය පතා රැස්වන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ ප්‍රාතිහාර්යාත්මක සිද්ධස්ථානයේ දී සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට දෙව් මවුන් වෙත පිදෙන ‛හාස්කම් යාච්ඤාව’ නිමාව දකින්නේ මරිය මවගේ සරණය බලාපොරොත්තු වන, තම සිතෙහි ඇති දැවෙන බලාපොරොත්තුව ලියා රතු පෙට්ටියට දැමීමෙනි.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ ප්‍රාතිහාර්යාත්මක සිද්ධස්ථානයේ මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වූ නිර්මල මරිය මෑණියන්ට එසේ යොමු කරනු ලැබූ ලිපි ඉන්පසු පත්වන්නේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ශුද්ධවූ දෝත්වලටයි. උන්වහන්සේගේ නිලධාරීන් විසින් සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස සැදැහැවතුන්ගේ ලිපි අඩංගු රතු පෙට්ටිය ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන්ට භාර දීමෙන් පසුව, නැවතත් එම රතු පෙට්ටිය ආපසු නිලධාරීන් අතට පත්වන්නේ ඉන්පසු එළඹෙන සිකුරාදා සවසටයි. එසේ ලැබෙන්නේ කිසිදු ලිපියක් නොමැතිව හිස් වූ රතු පෙට්ටියයි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත අවංක විශ්වාසයකින් යුතුව හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වීම මෙන්ම රතු පෙට්ටියට ලිපි දැමීම ද එම හාස්කම් යාච්ඤාවේ ම කොටසකි. 2017 නොවැම්බර් 4 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී පැවැත්වූ හාස්කාම් යාච්ඤාවට, මහ වැසි මැද සහභාගිවූ සැදැහැවත් ජනතාව, හාස්කම් යාච්ඤාව අවසානයේ රතු පෙටිටියට ලිපි දමන අවස්ථාවයි මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවන්නේ