අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ 61 වෙනි ජන්ම දිනය පෙබ්‍රවාරි 2 වෙනිදාට යෙදී ඇත. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරා පත්කරනු ලැබූ දෙවන අපොස්තුළු තුමා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා දැනට ලොව ජීවත්වන එකම අපොස්තුළු තුමා වේ.

 

මීට වසර 61 කට ප්‍රථම පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින හරියටම මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ට මීගමුවේ පුද්ගලීක රෝහලක දී මෙලොවට උපත ලද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ දෙමාපියන් වූයේ, ප්‍රදේශයේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් වූ ජී. සී. අපොන්සු මැතිතුමා සහ එම මැතිණියයි.

 

1957 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි දින රාත්‍රී උන්වහන්සේගේ උත්පත්තිය සිදුවන අවස්ථාවේ දී, උන්වහන්සේගේ උපන් වේලාව දැනගැනීම පිණිස අංකයන් හොදින් පෙනෙන සහ නිවැරදිව සකස් කර සූදානම් කර තිබූ ඔරලෝසු තුනේම, පොඩි කටුව, ලොකු කටුව සහ තත්පර කටුව එකක් පිටුපස එකක් බැගින් දොළහ අංකය මත පිහිටා, ලොවට නව දිනයක උදාවත් සමගම ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මෙලොවට උත්පත්තිය ලද සේක.

 

උපතින්ම විශාල ධනයකට උරුමකම් ඇතිව උපත ලද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා අදටත් සිය පුද්ගලීක නඩත්තුව සඳහා බැතිමතුන්ගේ පඩුරු පාවිච්චි නොකරයි. එපමණක් ද නොව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පොදු කටයුතු සඳහා ද උන්වහන්සේ සිය පුද්ගලීක මුදල් යොදවනු ලබයි.

 

බොහෝ දුරට සමාජයෙන් ඈත්ව, දෙවිදුන් තුල ගත කරන නිහඩ ජීවිතයකට ඇලුම් කරන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සිය 61 වන ජන්ම දිනය යෙදෙන පෙබ්‍රවාරි 2 සිකුරාදා දිනය නිහඩව විවේකීව ගත කිරීමට තීරණය කරගෙන සිටින්නාහ.